Kaba İnşaat Malzemeleri

Kaba İnşaat Malzemeleri Kaba inşaat nedir?

Kaba inşaat; Kum, çakıl, çimento, kireç, demir, tuğla, kalıp, kalıp bağlantı elemanları kullanılarak yapının taşıyıcı betonarme ve dolgu duvarları yapılmış, başka bir anlatımla henüz iç sıvası bitmemiş, çerçeveleri takılmamış, tesisatları döşenmiş ama aydınlanma vs. bitirilmemiş, boyanmamış inşaata deniyor.

Yukarıdaki tanımdan da anlaşıldığı gibi, kaba inşaatta aydınlanma yapılmamış; boyanmamış ve henüz iç sıvası yapılmamış olan yaplar, kaba inşaat olarak karşımıza çıkıyor.

İnşaatın kaba kısmının tamamlanıp tamamlanmadığı, tanımda geçen işlerin yapılıp yapılmadığı ancak “teknik bilirkişi” raporlarıyla anlaşılabiliyor.

Teklif Alın